HbbTV na stříbrném podnose od Stream Circle

Doposud byli jak vysílatelé, tak diváci limitováni různými standardy v různých zemích. Díky digitalizaci televizního vysílání tyto bariéry padly a HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) se jako nový standard v tomto odvětví začal dynamicky rozšiřovat po celém světě. Jak ilustruje obrázek níže, HbbTV doručuje digitální televizní obsah z různých zdrojů, přičemž kombinuje tradiční televizní vysílání a Internet. HbbTV je vysílací standard pro hybridní digitální televizi, který harmonizuje vysílání, IPTV a doručení zábavy divákům buď prostřednictvím chytrých televizorů (Smart TV), HbbTV přijímačů, nebo hybridníh IPTV set-top boxů, obsahujících ethernetové rozhraní s digitálním TV tunerem.

HbbTV bylo poprvé představeno v roce 2009 a od té doby bylo adoptováno globálně, speciálně v Evropě.

Jak je mnohokrát diskutováno v různých diskuzních fórech, nový standard přináší možnost širší volby a větší flexibilitu – obojí přináší pozitivní dopady na diváckou zkušenost.

Toto, spíše internetové prostředí, je schopno nabídnout publiku interaktivní obsah a množství možností jak reagovat na vysílaný program,  a to živě v průběhu vysílání. Na druhé straně, co není  obecně zmiňováno je fakt, že HbbTV (především od verze 2.0, představené pro DVB-T2) přináší také významné benefity pro vysílatele. Pointa je, že vysílatelé si mohou nyní zvolit distribuci jejich televizních programů dvojím způsobem. Buď signál cestuje tradiční cestou po uplinku skrze satelit k TV setu diváka, nebo je možné zvolit mnohem jednodušší cestu do TV setu skrze Internet.

„Představte si kolik úspor v provozních nákladech a za hardwarové vybavení může tento způsob bezpochyby přinést. To otevírá nespočet nových možností jak udělat televizní vysílání zajímavější a interaktivnější.“

Ale jsou tyto úvahy skutečně realistické? Je infrastruktura opravdu připravená pro IPTV, aby se mohla stát novým standardem ve vysílacím odvětví?

Na jednu stranu infrastrukturu už máme. Více než 80% evropských domácností ve všech 27 zemích si může užívat broadband konektivitu (zdroj: Eurostat). Ovšem pro naše účely, je tento stav nedostatečný. Revoluce může ve skutečnosti přijít až ve chvíli, kdy bude více a více domácností připraveno pro HbbTV s jejich domácím vybavením. A zde jsme ještě na cestě, i když do cíle přijdeme spíše dříve, než později. HbbTV bylo představeno téměř ve všech evropských zemích a více než 50% evropských sítí má HbbTV funkcionalitu ve svém standardním módu fungování. A co je mnohem důležitější a zajímavější, mnohé země již oznámili konkrétní datum v blízké budoucnosti, kdy přejdou pouze na DVB-T2, což bude vyvíjet jistý tlak na domácnosti, aby aktualizovali svoje domácí televizní vybavení, které jim umožní užít si tuto „skvělou kvalitu“.

Jak postupně narůstá počet „připravených“ domácností, nebude již existovat žádná bariéra,

Jak přibývá domácností, které jsou připraveny, nebude nic bránit přechodu od klasických tradičních sítí k IPTV distribuci, čímž dojde k výrazné úspoře nákladů a tím také zvýšení profitability.

Stream Circle je jedním z „pionýrů“ v této oblasti a svou platformu pro automatizaci připravoval již několik let. Cloudová služba, která byla oceněna na mezinárodním veletrhu NAB v Las Vegas, transformuje doručení obsahu do datového toku, který může být jednoduše distribuovaný do domácností kdekoliv. V neposlední řadě, řešení Stream Circle umožňuje přecházení mezi DVB-T, HbbTV a IPTV kanály. Vysílatelé již nejsou svázáni tradičními praktikami. Televizní vysílání se mohlo zdát doposud jako privilegium pro vyvolené, nyní je díky Stream Circle možné pro každého.